Noorjuuksurite salong Tallinnas

1. Andmehaldur

1.1. Eesmärk

Kuna käsitleme isikuandmeid, oleme vastu võtnud järgneva privaatsuseeskirja, mis kirjeldab Teile, kuidas me käsitleme Teie andmeid.

Selleks, et Teie isikuandmeid võimalikult hästi kaitsta, hindame pidevalt riski, kui palju meie andmetöötlus võib Teie põhiõigusi negatiivselt mõjutada. Oleme eriti teadlikud diskrimineerimise ohust, ID-vargustest, rahalisest kahjust, mainekaotusest ja andmete konfidentsiaalsusest.

1.2. Kontaktandmed

Tuuletuka OÜ on andmetöötleja ja tagame, et Teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt seadustele.

Tuuletuka OÜ

Narva mnt. 7a
10117 Tallinn, Eesti

KMKR: EE101615116
Reg.nr.: 12426135

Telefon: 600 2435
E-post: info@tuuletuka.ee
Veebileht: https://www.tuuletuka.ee/

1.3. Me tagame õiglase ja läbipaistva andmetöötluse

Kui palume Teil oma isikuandmeid meile esitada, teavitame Teid sellest, milliseid andmeid me Teie kohta töötleme ja millisel eesmärgil neid töötleme. Saate teavet selle kohta isikuandmete esitamise ajal.

Kui näiteks kogume Teie andmed kolmanda osapoole käest (nt. mõni koostööpartner, tarnija või asutus), teavitame Teid 14 päeva jooksul pärast seda, kui oleme Teie isikuandmed kätte saanud. Samuti teatame andmete kogumise eesmärgi ja õigusliku aluse, mis võimaldab meil Teie isikuandmeid koguda.

2. Milliseid andmeid kogutakse

Kogume Teie kohta andmeid, et parendada meie pakutud teenindust, kindlustada meie toodete ja teenuste kvaliteet ning võimaldada meil Teiega suhelda. Kogutud andmed sisaldavad:

2.1. Automaatselt kogutud andmed

Meie digitaalsed lahendused põhinevad erinevatel tehnoloogiatel, et tagada kasutajasõbralikkus ja turvalisus. Need tehnoloogiad suudavad automaatselt koguda andmeid, et pakkuda parimat võimalikku lahendust kas otse meie poolt või kolmanda osapoole poolt, meie nimel. Näide sellest on klikkimise andmete ja küpsiste analüüs.

Kõik külastused digitaalsetele lahendustele viivad selleni, et Teie brauserist saadetakse teavet serverisse. Digitaalsete lahenduste optimeerimise jaoks analüüsime neid andmeid. Andmeid kogutakse kolmandate osapoolte kaudu, meie nimel. Teie arvuti kohta saab koguda andmeid süsteemihalduse ja firmasisese turundusega seotud analüüside jaoks. Need andmed on statistilised andmed kasutajate käitumise kohta digitaalsetes lahendustes. Kogutud ja analüüsitud andmete näited:

 • Külastuse kuupäev ja kellaaeg.
 • Külastatavad lehed digitaalses lahenduses.
 • Külastaja IP-aadress.
 • Geograafiline asukoht.
 • Teave kasutatava brauseri ja arvuti kohta (tüüp, versioon, operatsioonisüsteem jne)
 • Referentsi asukoha URL (leht, kust külastaja meie veebilahenduseni jõudis)

Kasutame Google Analyticsit veebianalüüsilahendusena meie digitaalsetes lahendustes. Seoses sellega saadetakse meie digitaalsete lahenduste poolt kogutud veebianalüüsi andmed Google Analyticsi pakutavasse teenusesse. Google Analytics funktsioneerib kui “volitatud andmetöötleja” andmete jaoks, millele meie oleme andmehaldurid. Meie vastutame, et neid andmeid edastataks ainult kokkuleppel ja et järgitakse juriidilisi nõudeid.

Lugege rohkem privaatsuseeskirjade kohta, mida kasutame: Google’i privaatsuseeskirjad

2.2. Teie esitatud andmed

Lisaks automaatselt kogutud andmetele töötleme ka andmeid, mida kasutajad meile aktiivselt pakuvad.

Andmed, mida kasutajad aktiivselt esitavad, on näiteks:

 • Sotsiaalmeedia kaudu saadetud teave
 • E-postiga saadetud teave
 • Teave, mida saame Teilt kontaktivormi täitmisel.
 • Uuringutes, üritustel ja loosidel osaledes jagatud teave.
 • jm.

3. Kogutud andmete kasutamine ja hoiustamine

3.1. Kogumise eesmärk

Allpool on näiteid kogutud teabe kasutamisest:

 • Tellimuste täitmine.
 • Müügi järelkontroll.
 • Teie tellimusega või muu päringuga seoses suhtlus.
 • Lihtsuse ja turvalisuse tagamine.
 • Digitaalsete lahenduste pidev optimeerimine.
 • Võimalus osaleda kliendiuuringutes, võistlustes, loosides ja muudes digitaalsetes lahendustes.
 • Võime suunata pakkumisi ja kampaaniaid, tuginedes kasutajakäitumise ajaloole ja demograafilistele andmetele koos kolmanda osapoole lahenduste ja andmetega.

3.2. Hoiustamine

Salvestame Teie kohta teavet, kui meil on selleks õigustatud ja põhjendatud seaduslik alus, sealhulgas selleks, et meil oleks võimalus teenindada Teid võimalikult hästi.

3.3. Teabe avalikustamine

Klienditeavet avaldame kolmandatele isikutele ainult vastavalt käesolevas privaatsuspoliisis sätestatule.

Võime Teie teavet avalikustada juhul, kui peame seda tegema seadusliku kohustuse täitmiseks. Edastamine võib toimuda ka kohtu või muu asutuse äranägemisel või kaubamärkide, õiguste või vara kaitsmiseks. See hõlmab teabevahetust teiste ettevõtete ja organisatsioonidega pettusevastaseks kaitseks.

Kasutame teenusepakkujaid ja andmetöötlejaid, kes meie nimel tööd teevad. Teenused võivad näiteks olla: veebimajutus ja süsteemihooldus, analüüsid, makselahendused, e-posti teenus jne. Need koostööpartnerid pääsevad juurde andmetele vastavate teenuste pakkumiseks vajalikus ulatuses. Partnerid on lepinguliselt kohustatud kohtlema kõiki andmeid range konfidentsiaalsusega ja seega ei tohi andmeid kasutada millegiks muuks kui selleks, mis on kaetud lepingulises kohustuses. Meie kontrollime, et meie partnerid täidavad oma kohustusi. Kui me avalikustaksime Teie teabe teenusepakkujale või andmeesitajale väljaspool Euroopa Liitu, tagame, et vastame selliste ülekannete regulatiivsetele nõuetele.
Me ei kogu kunagi isikuandmeid, kui Te pole andnud meile selleks luba tellimisel, ostmisel, või uuringus osalemisel jm.

4. Küpsised

4.1. Mis on küpsised?

Küpsised on tähti ja numbreid sisaldavad väikesed tekstifailid, mis sisestatakse Teie arvutisse või muusse seadmesse. Küpsised sisestatakse, kui külastate veebisaiti, mis kasutab küpsiseid ja neid kasutades saab jälgida näitakes milliseid lehekülgi olete külastanud. Küpsised aitavad Teil jätkata sealt, kus pooleli jäite ning nad mäletavad Teie eelistusi (nt. keele seadeid).
Kui sisestame küpsiseid, teavitatakse Teid küpsiste kasutamisest ja kasutamise eesmärgist. Enne kui küpsised sisestatakse Teie seadmele, palume Teie nõusolekut. Kuid funktsionaalsuse ja seadistuste tagamiseks vajalikke küpsiseid saab kasutada ilma Teie nõusolekuta.

4.2. Küpsised ja nende eesmärgid

Kasutame järgmisi küpsiste tüüpe:

 • Isikupärastatud küpsised: kasutavad teavet sisukorra sorteerimiseks, kuvavad Teie jaoks asjakohast sisu.
 • Kasutame küpsiseid ka järgmistelt kolmandatelt isikutelt, kellel on juurdepääs isikupärastatud küpsistele:

4.3. Kustutage või keelake küpsised brauseris

Brauseri seadete muutmisega saate alati oma arvutis küpsiseid kustutada või keelata. Brauseri seadete asukoht sõltub sellest, millist brauserit kasutate. Pidage meeles, et kui Te seda teete, on palju funktsioone ja teenuseid internetis, mida Te ei saa enam kasutada.

Kõik brauserid võimaldavad Teil kustutada oma küpsised koos või eraldi. Kuidas seda teha sõltub sellest, millist brauserit kasutate. Ärge unustage, et kui kasutate rohkem kui ühte brauserit, kustutage küpsised neist kõigist.

Brauser arvutis

Kuidas kustutada oma küpsised Microsoft Internet Exploreris
Kuidas kustutada oma küpsised Microsoft Edge’is
Kuidas kustutada oma küpsised Mozilla Firefoxis
Kuidas kustutada oma Google Chrome’i küpsised
Kuidas kustutada oma küpsised Operas
Kuidas oma küpsiseid Apple Safaris (OS X) kustutada?

Brauser mobiilis

Kuidas oma küpsiseid Apple Safari (iOS) kustutada?
Kuidas kustutada oma küpsised Android-telefonis
Kuidas kustutada küpsised Windows Phone 7-s?

5. Turvalisus

Kaitseme Teie isikuandmeid ja järgime firmasiseseid andmekaitseeeskirju.

Oleme võtnud kasutusse firmasisese andmekaitseeeskirja, mis sisaldab juhiseid ja meetmeid, et kaitsta Teie isiklikke andmeid hävimise, kadumise või volitamata avalikustamise ja lubamatu juurdepääsu korral.

Oleme loonud eeskirjad, mis kontrollivad meie töötajate juurdepääsuõigusi isikuandmetele, mis on tundlikud ja andmetele, mis näitavad teavet isiklike huvide ja harjumuste kohta. Me kontrollime nende tegelikku juurdepääsu kasutajalogi ja järelevalve kaudu.

Andmete kadumise vältimiseks võtame pidevalt varukoopia meie andmekogudest. Samuti kaitseme Teie andmete konfidentsiaalsust ja autentsust krüpteerimise teel. Turvarikkumise korral, mille tagajärjeks on kõrge diskrimineerimisrisk, ID-vargus, finantskahju, mainekaotus või muud märkimisväärsed ebamugavused, teavitame Teid niipea kui võimalik.

6. Teie õigused

6.1. Üldine

Kui soovite juurdepääsu oma andmetele, neid muuta või kustutada, või meie andmetöötlemise vastu kaebust esitada, uurime, kas/kuidas see on võimalik ja anname Teile vastuse võimalikult kiiresti, mitte hiljem kui üks kuu pärast Teie päringu saatmist.

6.2. Teil on õigus oma isikuandmetele juurde pääseda

Teil on õigus igal ajal kontrollida, milliseid andmeid me Teist hoiustame, kust need tulid ja milleks me neid kasutame. Samuti võite kontrollida, kui kaua me hoiustame Teie isiklikke andmeid ja kes võtab need vastu juhul kui peame Teie andmed avalikustama.

Soovi korral võime Teile anda juurdepääsu Teie andmetele, mida töötleme. Juurdepääsu võib siiski piirata teiste inimeste privaatsuse, ärisaladuste ja intellektuaalomandi õiguste kaitseks.

Võtke meiega ühendust, kui soovite kasutada oma õigusi. Meie kontaktandmed leiate ülaosast. 1.2.

6.3. Teil on õigus parandada või kustutada ebatäpsed isikuandmed.

Kui usute, et Teie poolt käsitletavad isikuandmed on ebatäpsed, on Teil õigus neid parandada. Sel juhul peate võtma meiega ühendust ja näitama, millised andmed on ebatäpsed ja kuidas saaksime neid parandada.

Mõnel juhul on meil kohustus Teie isikuandmeid kustutada. See kehtib näiteks juhul, kui soovite oma nõusoleku tagasi lükata. Kui arvate, et Teie andmed ei ole enam eesmärkide saavutamiseks vajalikud, võite nõuda, et need kustutatakse. Samuti võite meiega ühendust võtta, kui usute, et Teie isikuandmeid töödeldakse seaduste või muude juriidiliste kohustuste vastaselt.

Kui helistate palvega parandada või kustutada oma isikuandmeid, uurime, kas tingimused on täidetud ja rakendame sellisel juhul muutused või kustutame andmed niipea kui võimalik.

6.4. Teil on õigus oma isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid esitada.

Teil on õigus oma isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid esitada. Võite ka vastu olla meie andmete avalikustamise eest turunduslikel eesmärkidel. Kaebuse saatmiseks võite kasutada ülaosas asuvat kontaktteavet. Kui Teie vastuseis on põhjendatud, lõpetame Teie isikuandmete töötlemise.

6.5. Teatud juhtudel võib Teil olla õigus saada oma andmed kohale toimetatud.

Teil on õigus saada kätte oma isikuandmed, mis olete teinud meile kättesaadavaks ja mis on kogutud teistelt osapooltelt Teie nõusolekul. Kui töötleme Teie kohta teavet lepingu osana, saate samuti oma andmeid pärida. Samuti on Teil õigus neid isikuandmeid teisele teenusepakkujale üle kanda.

Kui Te soovite kasutada oma õigust andmete ülekandmise näol, saate oma isikuandmed meilt üldkasutavas formaadis.

7. Versioon

Seda privaatsuspoliitikat muudeti viimati 18. mail 2018. aastal

Registreeri aeg